โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่

โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อม และเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาลลานนา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จัดการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2565 โดยมีคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในแก่เจ้าหน้าที่ พยาบาลของโรงพยาบาลลานนา สำหรับเหตุการณ์จำลองในการซ้อมแผนครั้งนี้ ได้รับแจ้งจากศูนย์เวียงพิงค์ ว่ามีอุบัติเหตุเกิดที่ทางลอดข่วงสิงห์ มีผู้บาดเจ็บประมาณ 10 ราย จึงให้ทีมรถพยาบาลฉุกเฉินออกไปช่วยเหลือ และประเมินสถานการณ์ ก่อนจะนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลลานนา เพื่อช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงที
เมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บมาส่งยังห้องฉุกเฉินโดยรถ Ambulance ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามาดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินผู้บาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วน และหลังจากจบการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผล เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อม และฝึกซ้อมไว้ หากเกิดสถานการณ์จริง จะได้มีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,