เมืองไทยประกันชีวิต เยี่ยมสถานพยาบาลคู่สัญญา โรงพยาบาลลานนา 3

เมืองไทยประกันชีวิต เยี่ยมสถานพยาบาลคู่สัญญา โรงพยาบาลลานนา 3
นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คุณอรพรรณ เชี่ยวสุวรรณโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสถานพยาบาลคู่สัญญา และคุณศิจิตต์ เก่งกาจ ผู้ชำนาญงานอาวุโสฝ่ายบริหารสถานพยาบาลคู่สัญญา พร้อมด้วยทีมงานจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลคู่สัญญาประจำปี 2565 พร้อมทั้งทบทวนรายละเอียดและความถูกต้องของเอกสารเวชระเบียน และการคิดค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการเปิดคู่สัญญา และหารือ ทำความเข้าใจในการเป็นคู่สัญญา พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหาและหาข้อแก้ไขร่วมกัน ในการดูแลลูกค้าร่วมกันระหว่างบริษัทและสถานพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงพยาบาลลานนา ได้รับความสะดวก สบายในการเข้ามาใช้บริการต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี
คำค้น: ,