ส่องการเรียนรู้เด็กอินเตอร์ ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม ในรายวิชา Inflight service กับภารกิจ SPUIAB LOVE AT FIRST JUMP

อาจารย์กาญจนา แฮนนอน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา Inflight service ด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จริง นอกห้องเรียน ที่ Air Asia Academy ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือของสายการบิน Air Asia โดยเรียนรู้การอพยพผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งบนบก และในน้ำ(Ditching) รวมทั้งการดับเพลิงในห้องโดยสาร ซึ่งนักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความตื่นเต้น กับกิจกรรมสนุกสนานที่ทำให้เข้าใจบทเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: