วิทยาลัยดุสิตธานี “ภาคภูมิใจกับตัวแทนนักศึกษา ในการประชุมเอเปค 2022”

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติภารกิจต้อนรับผู้นำในการประชุมเอเปค 2022 ได้แก่ นายพัชรพล เด่นงามวศิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษามากกว่า 100 คน เหลือเพียง 25 คน ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากอีกหลายสถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
การประชุมเอเปค 2022 (APEC 2022 Thailand) เป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 และการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยแนวคิดหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยประเทศไทยได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นหัวข้อหลักในการประชุมและจัดทำข้อเสนอไปยังผู้นำเขตเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี น้องแบมบู – นายพัชรพล เด่นงามวศิน กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ และแบมคือหนึ่งในตัวแทนนักศึกษา 25 คน ในการปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน โดยได้มีโอกาสไปช่วยงานของฝ่าย ABAC (APEC Business Advisory Council) อาทิ การร่วมวางแผนกับทีม การได้เป็นผู้เชิญผู้นำแต่ละประเทศไปยังจุดต่าง ๆ การให้ข้อมูล เป็นต้น ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี แบมได้นำความรู้จากที่ได้เรียนมาส่งต่อประสบการณ์ด้านการบริการให้กับผู้นำที่มาเยือนประเทศไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,