รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมต้อนรับคณะนักวิ่งเทรลชาวจีนเดินทางเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล รายการ “ดอยอินทนนท์Thailand by UTMB” กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มกีฬา สายลุย-สายอึด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเลี้ยงรับรองคณะนักวิ่งเทรลจากประเทศจีน จำนวน 51 คน
เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล รายการ “ดอยอินทนนท์ Thailand by UTMB” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมรติล้านนนา จ.เชียงใหม่ โดยมี           นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธาน
การเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ถือเป็นกลุ่มชาวจีนกลุ่มแรก ๆ ที่เดินทางออกนอกประเทศในรอบ 2 ปีโดยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
“ดอยอินทนนท์ Thailand by UTMB” เป็นการแข่งขันวิ่งเทรลสำหรับนักวิ่งเทรลมืออาชีพระดับนานาชาติ นับได้
ว่าเป็นการแข่งขันวิ่งเทรลระดับเมเจอร์ ถือเป็น 1 ใน 3 สนามของโลกร่วมกับสเปนกับสหรัฐอเมริกา ในปีนี้มีการแข่งขันวิ่งทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันวิ่งระยะทาง 100 ไมล์ การแข่งขันวิ่งระยะทาง 100 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งระยะทาง 50 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งระยะทาง 20 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และการแข่งขันวิ่ง Fun Run ถือเป็นสนามวิ่งเทรลที่นักวิ่งสามารถสะสมคะแนน เพื่อสมัครเข้าวิ่งในรายการ UTMB MontBlanc (Ultra Trail du Mont Blanc) เป็นสนามเทรลโอลิมปิกของนักวิ่งเทรล ในการนี้มีนักวิ่งอีลีทชาวจีน Mr. Zhao Jiaju แล ะ Ms. Xiang Fuzhao ที่สร้างสถิติใหม่ของศึก “วิ่งเทรล ดอยอินทนนท์ 2021” เข้าร่วมงานด้วย

นายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “แนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลก พบว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุด หลายประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการนำเอากีฬาเข้ามารวมกับการท่องเที่ยว เกิดเป็นกิจกรรมหรือสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในปี 2565-2566 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา คือ เน้นสร้างการรับรู้และกระตุ้นความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Sport Tourism ให้เกิด
การเดินทางและกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ สอดคล้องกับแนวคิด BCGเน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการแข่งขันวิ่งเทรลรายการ “ดอยอินทนนท์ Thailand by UTMB” ถือเป็นการแข่งขันระดับมาตรฐานและสามารถยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย ไปยังสายตาของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั่วโลกได้”

“นักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ มีความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวของไทย แม้ว่าจะห่างหาย
จากการเดินทางมาเยือนประเทศมากกว่า 2 ปี แต่ผลสำรวจจุดหมายปลายทางในการออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ที่ชาวจีนยังคงนึกถึงอยู่ โดยคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษอย่างการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” นายพิพัฒน์กล่าวเพิ่มเติม
จากแนวโน้มของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังกลับมา โดยถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญขนาดใหญ่ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่ช่วยให้ประเทศไทยได้รับตัวเลขจาก
นักท่องเที่ยวตลาดจีนได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบกับในปี2566 ททท. นำเสนอแคมเปญ “Amazing
Thailand, Amazing New Chapters” พลิกโฉมประเทศไทย นำเสนอคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มุมมองใหม่ มีความโดดเด่นและแตกต่าง ยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น World Class Destination ซึ่งถือเป็น
นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, กีฬา, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , , , , ,