รัฐบาลญี่ปุ่นมอบรถตู้สวัสดิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ผ่านโครงการKUSANONE

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้สวัสดิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ซึ่งพิธีมอบรถตู้ดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และนายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับมอบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาได้ดูแลเด็กพิการประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน เป็นต้น ซึ่งมีเด็กพิการประมาณ 300 คนลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ แต่มีผู้ที่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ แห่งนี้เองได้เพียงจำนวนน้อย เนื่องด้วยปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย การเดินทางและปัญหาอื่น ๆ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงจำเป็นต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำบัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆในการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบการรับส่งเพื่อให้เด็กๆ สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯได้ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาเป็นงบประมาณมูลค่า 1,611,500 บาท เพื่อจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กพิการสามารถเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ฯได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นนี้ ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ประจำปีงบประมาณ (ญี่ปุ่น) พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/oda.html

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,