นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา “เก่งเกินต้านคว้า 2 รางวัล”

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (THM Fair) ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง โดยกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ มีทีมนักศึกษาจำนวนกว่า 30 ทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยรูปแบบของการแข่งขันเป็น Virtual Tourism and Hotel Contests (Online) จัดขึ้นโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ผลการแข่งขันสามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้

การแข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในหัวข้อ “Service personality for tourism celebrations of life บุคลิกภาพในการบริการสำหรับยุคแห่งการท่องเที่ยว สุขใจ ไชโย” ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 เหรียญทอง (ประเภททีม)
นางสาวสกาวใจ วงษ์สุวรรณ
นายเปมรินทร์ คัมภิรานนท์
นางสาวภาณรินทร์ เดชเมือง
นางสาวพิสชา ดิสวัสดิ์
การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
นางสาววิภาดา ยอดพรมแว่น
ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม
อาจารย์อมราวดี ไชยโย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,