งานสัมมนา “ให้ความรู้ผู้ปกครองชาวจีนที่ส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” ครั้งที่ 1

ศูนย์รับนักศึกษาเข้าศึกษาในประเทศไทย (Admission Center of Thailand) ร่วมกับบ้านรักภาษา เชียงใหม่ จัดงานสัมมนา “ให้ความรู้ผู้ปกครองชาวจีนที่ส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อยกระดับการสื่อสารและความเข้าใจ ระหว่างโรงเรียนนานาชาติและผู้ปกครอง โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ และ ผศ.ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ ประธานหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานร่วมเปิดงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้ปกครองชาวจีนที่เข้าร่วมงานมากมายในครั้งนี้

ในงานได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านแนวทางการส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการวางแผนการเรียนให้ลูกหลาน ที่อายุระหว่าง 3 ขวบ – 18 ปี ให้ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ปกครองชาวจีนหลายร้อย
ท่าน ที่บุตรหลานกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชนในเชียงใหม่ได้พร้อมใจร่วมเดินทาง มาเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ปัจจุบันจำนวนเด็กนักเรียนจากประเทศจีนที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในเชียงใหม่กว่า 1700 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์จากปี 2019 ทำให้จำนวนนักศึกษาจีนที่ศึกษาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การศึกษาระดับนานาชาติในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานเรียนในเชียงใหม่ มีความกังวลในหลายประเด็น ดังนี้
1.ผู้ปกครองจำนวนมาก ไม่เข้าใจระบบการศึกษาในไทย
2.เมื่อผู้ปกครองชาวจีนมาเชียงใหม่ครั้งแรก เป็นเรื่องยากสำหรับบุตรหลานที่จะปรับตัวเข้ากับห้องเรียนการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื่องจากความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขามีจำกัด
3.ผู้ปกครองจำนวนมากมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำกัด ส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ส่งผลให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน ทำให้เกณฑ์การประเมินโรงเรียนนานาชาติและการศึกษานานาชาติในเซียงใหม่ไม่เป็นไปตามคาดหวังตามความต้องการของผู้ปกครองชาวจีน

คุณ Jenson Zhang หนึ่งในผู้ริเริ่มการประชุมในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์ของจีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในด้านการศึกษาต่อต่างประเทศในเชียงใหม่ ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศในเชียงใหม่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เช่น ติ๊กต๊อก และ วีแซท ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เขาได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้กับผู้ปกครองที่มีแนวโน้มว่าจะส่งบุตรหลานมาศึกษาในเชียงใหม่ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนที่เชียงใหม่ ให้เข้าใจตามประเด็นที่หลายท่านสงสัย

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรสนับสนุนการจัดสัมมนาโดยไม่หวังผลกำไร เพื่อแจ้งและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองชาวจีนจำนวนมาก ให้เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และรับรู้ถึงระดับการศึกษาในเชียงใหม่ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษาต่อในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม