คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะบัญชี รุ่น 40 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะบัญชี รุ่นที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาฯ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และเพื่อคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเป็นตัวแทนระดับคณะ ในการจัดส่งเข้าแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศต่อไป โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัติแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: