Siriraj Medical Sciences Academic Competition (SiMSAC) 2023, theme “Physiology”

การจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “สรีรวิทยา”
1St Siriraj Medical Sciences Academic Competition (SiMSAC) 2023, theme “Physiology”

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สรีรวิทยาเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

มีการเรียนการสอนอยู่แล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Website: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล – ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (mahidol.ac.th)
Facebook Page: www.facebook.com/Simsac.Physiology
ช่องทางการติดต่อ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 13
โทร. 02-419-5279
Email: si.physio.simsac@gmail.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,