SBS SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง! เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ (The Series) เรียนรู้ “Greenday ผักผลไม้อบกรอบเพื่อสุขภาพ สู่ธุรกิจอินเตอร์ร้อยล้าน”

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ คุณพงษ์พันธุ์ สายวาณิชย์ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ COO บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด ที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ เจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ (The Series) หัวข้อ “Greenday ผักผลไม้อบกรอบเพื่อสุขภาพ สู่ธุรกิจอินเตอร์ร้อยล้าน” การเจาะลึกกลยุทธ์การตลาด เข้าสู่ตลาดต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก สู่ธุรกิจร้อยล้าน ด้วยแนวคิดในการสร้างธุรกิจ การนำเข้า ส่งออก และขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น ณ ห้องเรียน อาคาร 9 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: