DNA7bySPU เปิดรับสม้ครแล้ว!! หลักสูตรดิจิทัลเน้นเทคนิคเชิงลึก #เรียนจริงไม่มีปาร์ตี้ ที่จะเชื่อมโยงทุก Touchpoint ให้คุณนำไปใช้งานได้จริง

DNAbySPU.com รุ่นที่ 7
หลักสูตร DIGITAL MARKETING INNOVATIVE THINKING ENDLESS CREATIVITY

📮เปิดรับสมัคร ตั้งแต่: วันนี้ – 1 ธันวาคม 2565
#DNAbySPU คืออะไร
DNAbySPU คือ หลักสูตรดิจิทัลเน้นเทคนิคเชิงลึก เป็นหลักสูตร Digital Marketing ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ใช้ #Digital Marketing เพื่อให้เกิดภาพจำและเป็น #DNA ของตัวเอง
#เรียนจริงๆไม่มีปาร์ตี้ #เรียนแล้วไปทำมาหากิน
DNAbySPU เรียนอะไร

พบกับ Guest speaker 26 ท่าน แบ่งเป็น 4 หมวด คือ Digital Marketing, Innovation, Creativity และ Case Study ที่จะรวมเทคนิค วิธีคิด ทริค เนื้อหาจะเป็นการเลาะตะเข็บ เจาะ Insight Social Media และ Digital Tools ทุก Platform ให้เข้าใจถึงวิธีคิด เข้าใจความเป็นไป เชื่อมโยง Platform ต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงทันที (ดู Live เเละดูย้อนหลังได้)
Special Exclusive Consult
มี Exclusive Consult ด้าน Digital Marketing ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดหลักสูตร
#DNAbySPU เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทุกวันเสาร์ 13.00 – 19.00 น.
เริ่มเรียน: ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 25 มีนาคม 2566 (เรียน 13 ครั้ง)
(รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเเละกิจกรรมนอกสถานที่ 1 ครั้ง)
Guest speaker 26 ท่าน

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (Director DNAbySPU), คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (Talad .com), คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์ (Board of Director Grab Thailand), คุณมัญฑิตา จินดา (Founder and MD Digital Tip Academy), ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร (Co-Founder Nanake555), คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ (Director Technologist Masterclass), คุณนัฐพล บุญภินนท์ (MD N-Squared Ecommerce), อ.ทวีสุข ธรรมศักดิ์ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและการลงทุน), คุณกนกวรรณ กรรณิกา (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Airlines), คุณจิรยง อนุมานราชธน (MD เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด), คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์), คุณตรีดาว อภัยวงศ์ (อดีตอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์ (@Cyranodesign), คุณชาติฉกาจ ไวกวี (Founder Truly), ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ (MD My Cloud Fulfillment), คุณพล หุยประเสริฐ (Founder H.U.I), คุณอำนาจ รัตนมณี (ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือเดินทาง), คุณจิรยศ เทพพิพิธ (Founder and CEO at Infofed), คุณอาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์ (MD บริษัท เน็ตทรี จำกัด), คุณสิรภพ วรรณทอง (GolfSirapop Photo), คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (THE STANDARD), คุณกมลกานต์ โกศลกาญจน์ (TCDC), คุณกริยา บิลยะลา (TCDC), ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (CEO iTAX)

สมัครได้ที่ www.DNAbySPU.com
บรรยากาศการเรียน www.facebook.com/DNAbySPU
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.อุ้ม โทร: 089-4883655
Line@ id :: @DNAbySPU (มี @ ด้วยนะคะ) หรือ คลิก https://goo.gl/Kn0svU

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: