DEK บริหารธุรกิจ SPU เรียนรู้ความท้าทาย! “การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในยุค NEXT Normal” ผ่านโครงการ The Business Professional

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการ The Business Professional ด้วยการจัดการเสวนา “ความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในยุค Next Normal” และได้รับเกียรติจาก นท.อรรควิช หาญนวโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาทัวร์โลจี้ จำกัด เจ้าของเพจหมอๆ ตะลุยโลกเพจท่องเที่ยวชั้นนำด้วยจำนวนผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน ได้มาแชร์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพราะการเปิดธุรกิจสมัยนี้ง่ายมาก เพียงแต่เราต้องเลือกรับสารจากคนที่เก่งจริงๆ เลือกว่าศึกษาจากใคร เพื่อทำให้แนวทางในการประกอบธุรกิจของเราสำเร็จ ซึ่งมี อาจารย์ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศักดิ์ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นพิธีกร ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: