“3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน” พบกันในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในวาระครบรอบ 30 ปี
“3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. พร้อมร่วมกิจกรรมให้ความรู้แบบจัดเต็ม ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 ร่วมเรียนรู้การลงทุนที่เท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่องราวของสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแส รู้จักกลโกงออนไลน์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเงิน รวมถึงรู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยติดอาวุธ
สร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความสมดุลในโลกการลงทุนยุคใหม่ ก.ล.ต. พร้อมที่จะก้าวไปกับผู้ลงทุนในการส่งต่อความรู้ในการลงทุนยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

พบกับข้อมูลความรู้และกิจกรรมภายในบูธที่เท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล ที่จะทำให้คุณได้:
1. รู้จักบทบาท ก.ล.ต. และประโยชน์ของตลาดทุน
2. รู้จักสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) รวมทั้งการลงทุนอื่น ๆ อ่านครบ รู้รอบการลงทุน
3. รู้จักและทดลองเครื่องมือประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการทำ suitability test รู้จักวิธีจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ และทดลองเครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ผ่าน Application “Retirement Checkup” เพื่อการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคต
4. รู้จัก Application “SEC Check First” เครื่องมือช่วยป้องกันการถูกหลอกหลวงให้ลงทุน
5. รู้จักศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน/ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

พิเศษ!! สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ตัวตนเอง สามารถเยี่ยมชมบูธในรูปแบบออนไลน์ แบบ 3D Virtual Walkthrough ที่สามารถศึกษาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ภายในบูธเสมือนมาร่วมงานด้วยตัวเอง ผ่านทาง Facebook เพจ“สํานักงาน กลต.” และ “Start-to-invest”

ผู้เยี่ยมชมบูธสามารถทำแบบสอบถามตอบคำถามเกี่ยวกับ ก.ล.ต. และการลงทุน เพื่อร่วมรับของที่ระลึกจากสำนักงาน (เช่น แก้วน้ำ กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้าร่ม ปากกา ดินสอ และสมุดโน๊ต เป็นต้น) อย่าลืม! มาพบกันที่บูธ ก.ล.ต. ระหว่าง วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, กิจกรรม, หุ้น - การเงิน, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,