โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม การดูแลผู้ป่วย Stroke

โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม การดูแลผู้ป่วย Stroke
เมื่อวันที่ พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคารC โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ :โรงพยาบาลลานนา ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง การดูแลผู้ป่วย Stroke ให้กับฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ แพทย์ชำนาญเฉพาะทางศัลยกรรมโรคหลอดเลือดสมอง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยหนัก, ฉุกเฉิน, ห้องคลอด-ทารกแรกเกิด, ห้องผ่าตัด
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์และพยาบาลผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในทุกระยะ รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ตรงและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ พัฒนาเครือข่ายความรู้และความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยได้ในอนาคต รวมไปถึงการวินิจฉัยอาการแรกรับในภาวะฉุกเฉิน และนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ปลอดภัย รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตได้ของผู้ป่วยได้ทันที

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,