โรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการผู้ป่วยประกันสังคม รพ.ลานนา

โรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการผู้ป่วยประกันสังคม รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 .. นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย และระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จ. เชียงใหม่ โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ถือเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ในเครือโรงพยาบาลรามคำแหง ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงการรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ในการเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดของคนไข้สิทธิ์ประกันสังคม โดยเฉพาะแผนกสูตินรีเวช การเพิ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ จากโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลต่อไป..

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,