สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ร่วมเปิดบูธในงาน Money EXPO Chiang Mai 2022

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานเปิดบูธสำนักงาน ก.ล.ต ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 โดยมีนายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

นายศักรินทร์ กล่าวถึงการออกบูธของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในงาน Money Expo Chiangmai 2022  ว่าTheme บูธ ก.ล.ต ครั้งนี้คือ
“Balancing Your Investment for Sustainable Wealth” “ลงทุนสมดุล สู่ความยั่งยืน” นำเสนอข้อมูล การลงทุนที่เท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่องราวของสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแส รู้จักกล โกงออนไลน์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเงิน รวมถึงรู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยติดอาวุธ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความสมดุลในโลกการลงทุนยุคใหม่ และในปี 2565 นี้ เป็นปีที่พิเศษ อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปีที่ครบรอบ 30 ปี ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมที่จะก้าวไปกับผู้ลงทุนและส่งต่อความรู้ใน การลงทุนยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

กิจกรรมและข้อมูลความรู้ภายในบูธ:
1. รู้จักบทบาท ก.ล.ต. และประโยชน์ของตลาดทุน
2. รู้จักสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) รวมทั้งการลงทุนอื่น ๆ อ่านครบ รู้รอบการ ลงทุน
3. รู้จักและทดลองเครื่องมือประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการทำ suitability test รู้จักวธิ ีจัดสดั ส่วนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ และทดลอง เครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ผ่าน Application “Retirement Checkup” เพื่อการ วางแผนสำหรับการเกษียณ ในอนาคต
4. รู้จัก Application “SEC Check First” เครื่องมือช่วยป้องกันการถูกหลอกหลวงให้ลงทุน
5. รู้จักศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน/ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้เยี่ยมชมบูธสามารถทำแบบสอบถามตอบคำถามเกี่ยวกับ ก.ล.ต. และการลงทุน เพื่อร่วมรับของที่ระลึกจาก สำนักงานฯ
สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ตัวตนเอง สามารถเยี่ยมชมบูธในรูปแบบออนไลน์ แบบ 3D Virtual Walkthrough ที่สามารถศึกษาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ภายในบูธเสมือนมาร่วมงานด้วยตัวเอง ผ่าน ทาง Facebook เพจ“สํานักงาน กลต.” และ “Start-to-invest”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, หุ้น - การเงิน, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,