ร่วมยินดี! คณบดี วบจ. ม.ศรีปทุม รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ศศ.บธ. ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ประจำปี 2565 เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานคืนสู่เหย้า ศศ.บธ. ณ อาคารจักรพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: