ยุวชนอาสา ระยะ 3 ดิจิทัลมีเดีย&สหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม ลงพื้นที่ชุมชนไมตรีจิต บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใหม่สำหรับชุมชน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล)” เป็นหนึ่งใน 4 โครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ภายใตัโครงการโครงการยุวชนอาสา ระยะ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะดิจิทัลมีเดีย และคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมี ผศ.เกรียงไกร กงกะนันท์ อาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อร่วมกันบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเด็ก ๆ ได้โจทย์จริงจากชุมชน สำหรับการวางแผนการทำงานร่วมกับชุมชน มีการจัด workshop การทำสบู่ เพื่อเป็นของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำมารวมกับการทำ Character Licensing เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์สบู่ชุมชน โดยชาวบ้านชุมชนไมตรีจิต เร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: