ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต ร่วมทำบุญมหากุศล ถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สระบุรี

(เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น) ได้จัดทำบุญมหากุศล ถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (ไผ่ต่ำ) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี คณะผู้บริหารตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต อาทิ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ,อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน ,ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น ,รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมใจถวายผ้ามหากฐินสามัคคี เพื่อเป็นการถวายความอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ครบถ้วนตามพระธรรมวินัยบัญญัติ พร้อมทั้งได้ถวายเงินร่วมทำบุญ จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,944,071.25 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เพื่อสมทบทุนในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทางวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทางและทำบุญร่วมกันในโอกาสนี้

นอกจากนี้ ภายในพิธีถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: