พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับเปิดหลักสูตรใหม่ คณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นทวิภาคีร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านเทคนิคการจัดการอาคารให้กับนักเรียนที่สนใจสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน พลัสฯมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนจากทางสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการฝึกงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริง

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือฯ เป็นตัวแทน เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ โครงการ PLUS ให้น้อง เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ สิริ แคมปัส เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมมูลจากภาพ ( เรียงจากทางซ้ายมือ)
1. อาจารย์จรัญ กอกุลชัง อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
2. อาจารย์จุฬาลักษณ์ องอาจ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
3. อาจารย์รัชฎาภรณ์ เคนผาพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
4. ดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
5. คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6. คุณวิรดา ตั้งวงศ์เกษม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7. คุณสันติ ศรีสงคราม Director – Experience Development บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,