“๙ เพลงรำลึกถึงในหลวง ร.๙” การแสดงดนตรีรำลึกถึง ร.9 สะท้อนความสามารถอันหลากหลายของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี

เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดพระชมน์ชีพของพระองค์

นอกจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว นักศึกษาชมรมดนตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ล้วนแต่เป็นนักศึกษาจากสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และ สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ยังได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ ด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์และนำเพลงอื่นๆ รวม 9 เพลงมาบรรเลงและขับร้องในการแสดงดนตรีอะคูสะติก “๙ เพลงรำลึกถึงในหลวง ร.๙” (9 Songs to Commemorate King Rama IX) โดยมี คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ให้เกียรติมาร่วมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดหน้าเวที
การแสดงแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงและขับร้องเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ บทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ยามเย็น และชะตาชีวิต ก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองซึ่งเป็นเพลงแห่งความคิดถึงเพื่อส่งมอบความระลึกนึกถึงที่มีต่อพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลาย ได้แก่ เพลงจะได้ไม่ลืมกัน ลึกสุดใจ และฤดูกาล ส่วนช่วงสุดท้ายเป็นเพลงความหมายดีๆ ที่เสริมสร้างกำลังใจและให้แง่คิด เพื่อที่ผู้ฟังจะได้มีความสุขไปกับบทเพลง และเพื่อให้สมกับพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยทุกคนมีความสุข เพลงทั้งสามได้แก่ เพลงเล่าสู่กันฟัง ที่สื่อถึงความปรารถนาดีต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เพลงแค่บอกว่ารักเธอ ที่สะท้อนเนื้อหาได้กว้างไกลกว่าแค่การเป็นเพลงรัก เพราะให้แง่คิดด้วยว่า การสื่อสารมีความสำคัญยิ่งในการช่วยให้คนเราเข้าใจกัน ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงก่อน ที่เป็นตัวแทนส่งต่อความรู้สึกดีๆ ถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาววิทยาลัยดุสิตธานีว่า ทุกคนมีความสุขแค่ไหนกับการที่ได้มาอยู่ในรั้วสถาบันเดียวกัน

สำหรับนักศึกษาชมรมดนตรีดังกล่าวประกอบด้วย นายสิรภพ แดงหนู นายธนวัฒน์ วิมลศรีสุภาพ นางสาวธิดารัตน์ วิบูลย์มา และ นางสาวอธิชา พงษ์สง่างาน ในขณะที่พิธีกร 2 ภาษาเป็นนักศึกษาจากสาขาการจัดการโรงแรม ได้แก่ นายพัชรพล เด่นงามวศิน และ นางสาวเจนจิรา มายา

การแสดงดนตรีอะคูสะติกครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ยังแสดงถึงความร่วมใจกันของนักศึกษาจากหลากหลายสาขาในการแสดงความความรำลึกนึกถึงพระองค์ อีกทั้งสะท้อนให้เห็นความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการทำอาหารและการบริการของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างแท้จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,