ไดกิ้น เปิดบ้านต้อนรับคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในโครงการนิเทศนักศึกษาฯ พร้อมชมศูนย์การเรียนรู้ใกล้ชิด

กลุ่มบริษัทไดกิ้น เปิดบ้านต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน “โครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565” ในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชมการฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะช่างฝีมือไดกิ้น สร้างประสบการณ์เสริมองค์ความรู้ ต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา

นายไดสุเกะ มุราคามิ ประธานกรรมกรรมการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เผยว่า บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ใน “โครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ เยี่ยมเยียนและติดตามผลนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ครูแผนกไฟฟ้า ครูที่ปรึกษาช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน

“ไดกิ้นเป็นองค์กรที่มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและบุคคลทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า คณะครู นักเรียนนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน เป็นประจำทุกปี จุดยืนนี้มาจากวิสัยทัศน์ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรที่มีในการสนับสนุนให้คณะครูผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และให้ครูอาจารย์ ได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดอีกด้วย”

สำหรับโครงการนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ไดกิ้นได้นำคณะครูเข้าเยี่ยมศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัท ในห้องฝึกทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะด้านคุณภาพ ทักษะด้านความปลอดภัย ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม ทักษะด้านการฝึกประกอบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นทั้งชุดภายในอาคารและชุดภายนอกอาคาร ทักษะการซ่อมบำรุง ทักษะการเชื่อมบัดกรี และทักษะการเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น โดยการฝึกฝนทักษะเหล่านี้จะเน้นให้บุคคลากรได้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี รวมถึงเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้ขั้นพื้นฐานจนถึงทักษะพิเศษ โดยมีการควบคุมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง ทั้งยังมีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความพร้อมอย่างครอบคลุมก่อนการทำงานจริง

ทั้งนี้ ไดกิ้นยังเปิดให้คณะครูได้เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีทักษะด้านเครื่องปรับอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและตามหลักสากล รวมถึงการเข้าชมการฝึกซ้อมของผู้เข้าแข่งขันทักษะช่างฝีมือไดกิ้นเอเชียโอเชียเนีย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะช่างฝีมือ 5 สาขา ได้แก่ การเชื่อมท่อทองแดง การเชื่อมไฟฟ้า การซ่อมบำรุง การตะไบแม่พิมพ์ และการกลึง โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มบริษัทไดกิ้น จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย และบริษัทคู่ค้าของกลุ่มบริษัทไดกิ้น ที่จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , ,