เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ! นศ.ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และการบริหารจัดการ การให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPU ชั้นปีที่3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยแบ่งการเข้าชมเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง และทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการการบินในประเทศไทยและการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการศึกษาต่อและการปฏิบัติงานสำหรับอนาคตต่อไป นอกจากนี้วิทยากรจาก ฝกศ.ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการการเดินทางอากาศ ทั้งขาเข้า- ขาออก พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าชมบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 และจุดชมเครื่องบินชั้น 7 ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้เป็นการเข้าชมแบบ New Normal มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: