“เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” ม.ศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2565 ณ Exhibition Zone C ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) และผ่านระบบ Zoom Online

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: