อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอะโวคาโด มะม่วง ฝรั่ง

โอกาสดีสำหรับกลุ่มเกษตรกร /วิสาหกิจชุมชน/ OTOP/ SMEs ที่จดทะเบียนกับภาครัฐ
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการแปรรูปผลไม้ อะโวคาโด มะม่วง ฝรั่ง เพื่อลดความสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่ม
ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย!

พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเชิงลึกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 15 กิจการ

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์
https://forms.gle/6tF6SHmEMZp2QT8V7

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สุธิตา / ธีรวุฒิ โทร.02 4228688 ต่อ 3106 /3107

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร
คำค้น: , , , ,