รพ.ลานนา จัดการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 … คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมทบทวนแผนฉุกเฉินประจำปี 2565 เช่น แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนฉุกเฉินกรณีแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เป็นการทบทวนและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ พยาบาลจากหลากหลายแผนกในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้พนักงาน โรงพยาบาลลานนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รับมือ และป้องกันจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ นี้ได้ตามแผนอย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา 3

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: , , , ,