“ธาม” DEK ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU คว้า 2 รางวัลใหญ่ เวทีระดับนานาชาติ INTERNATIONAL SDGs PRIZE 2022

ยกนิ้วให้! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม “น้องธาม” ธาม ทัพพะรังสี นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทีมเพื่อนๆนักศึกษานานาชาติ สมาชิก Group 6 ทุกคน ที่โชว์ศักยภาพในการเสนอแนวทางแก้ปัญหา Sustainable Development Goals (SDGs) ในประเด็น “Quality Education” ,“Gender Equality” และ “Life Below Water” คว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล “Chairperson’s Award” และรางวัล “Best Presentation Award” จากการเข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติ “International SDGs Boot camp for Students” ในงาน INTERNATIONAL SDGs PRIZE 2022 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งจัดโดย Tarlac Agricultural University ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับ Don Honorio Ventura State University, West Visayas State University, Agusan Del Sur State College of Agriculture And Technology และ Sustainable Energy and Enterprise Development for Communities

สำหรับกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ น้องธาม ได้เดินทางเข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษานานาชาติ ในการร่วมกันระดมความคิดความรู้ความสามารถในการค้นหาแนวทางแก้ไขและการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน โดยนำเสนอประเด็น “Quality Education”, “Gender Equality” และ “Life Below Water” และต้องขอปรบมือดังๆให้กับน้องธาม พร้อมทั้งขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่จะเป็นเบ้าหล่อหลอมให้เกิดความรู้ความมั่นใจ พร้อมทั้งเป็นแนวทางสำหรับการเรียน และการทำงานต่อไปในอนาคต และที่ขาดไม่ได้คงต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ที่อยู่เบื้องหลังและคอยผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ สำหรับประสบการณ์จริงในเวทีต่างๆอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: