กลุ่มบิ๊กไบค์ “ขับพาเพื่อนเที่ยว” จาก 5 ประเทศ เยือนเชียงใหม่

อาจารย์กรกฎ โขนงนุช รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับกลุ่มบิ๊กไบค์ขับพาเพื่อนเที่ยวในการจัดกิจกรรม “Amazing Ride North Thailand” นำกลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ ดาโต๊ะ นักธุรกิจ สื่อมวลชน จำนวน 50 คน จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บูรไน และไทย เดินทางมายังภาคเหนือของไทย ระหว่างวันที่ 9 – 14 ตุลาคม 2565 เพื่อขับขี่บิ๊กไบค์เพื่อการท่องเที่ยวในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนปายเชียงรายลำพูนเชียงใหม่ รวมทั้งสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก อาหารฮาลาลในเส้นทางที่ได้เดินทางผ่าน

จากการขับขี่บิ๊กไบค์ท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว ผู้ร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่าเส้นทางขับรถท่องเที่ยวภาคเหนือมีทัศนียภาพที่สวยงาม และท้าทาย เหมาะแก่การขับรถท่องเที่ยว รวมทั้งยังได้แวะชิมอาหารจากชุมชนมุสลิมหลายแห่งระหว่างทาง นอกจากนี้ยังประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของชาวเหนือ และในวันนี้ได้ร่วมงานเลี้ยงและลิ้มลองอาหารค่ำแบบพื้นเมืองขันโตกฮาลาล มูลนิธิสานสันติ .สารภี .เชียงใหม่ รวมทั้งรับมอบใบประกาศนียบัตรท่องเที่ยว

เส้นทาง “Amazing Ride North Thailand” นับเป็นการเสร็จสิ้นการขับรถท่องเที่ยวบนเส้นทางที่น่าประทับใจและท้าทายเส้นทางหนึ่งของประเทศไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว