SPU TEAM เปิดตัวโครงการ เส้นทางท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA จ.อยุธยา มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย SPU Team ที่ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะคณะบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยการเทคโนโลยีและนว้ตกรรม คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เข้าร่วมงาน เปิดตัวโครงการ เส้นทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา (พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA) โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว พื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ BCG ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม ณ ตลาดน้ำข้างวังช้าง ต.ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะ หัวหน้าโครงการ พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางพหุวัฒนธรรม ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการดำเนินงานของ SPU Team ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 9 แห่ง คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฺและเทคโนโลยี โรงเรียนจีรศาสตร์วิทยา ร้านบ้านไม้ริมน้ำ บริษัทผลาชีวะ สมาคมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่น บริษัทปั้นทองวิศวกรรม จำกัด บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมกับเรา อีกกว่า 10 แห่ง คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองมะขามเรียง เชงฮวยน้ำสมุนไพร กลอยมะตะบะ โรตีสายไหมแม่ตั้ง ลำตัดหวังเล็ก บังร๊อตเครื่องเสียง ร้านบ้านไม้ริมน้ำ วังช้าง แล เพนียด ที่ขาดไม่ได้ คือ ทีม อสม. ต.ประตูชัย คุณสมเกียรติที่มาดูแลเรื่องไฟฟ้าในงาน
และการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 2 เดือน ในการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG @PRATUCHA เรามี FB : Pratuchai Multi Cultural Tourism @Ayutthaya เราได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและที่พัก เราได้ดำเนินการเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว เราได้พัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศน์ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนจีรศาสตร์ เรากำลังทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ .. ที่สำคัญเราได้เรียนรู้ว่า ทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเสริม สนับสนุนเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของทีม

ซี่งกิจกรรม Food Waste .. น้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ ที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฺและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำ เทคโนโลยี Fermentation มาใช้ในกระบวนทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม อสม. โดยเราจะพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจะขยายผลไปยังการจัดการของเสียในชุมชนตัวอื่นต่อไป

ดร.ณัฐธยาน์ เผยต่อว่า กิจกรรมในวันนี้ สนุกสนาน มีกิมมิคของ ต.ประตูชัยครบ จัดเต็ม ทั้ง 3D Backdrop สถานที่ท่องเที่ยว ป้ายจุดเช็คอิน น้องช้าง 5 เชือก รถสามล้อ รถรางนำเที่ยว การแสดงพื้นบ้าน จากลำตัดหวังเล็ก การแสดงนาฎศิลป์ไทย จากน้องนักเรียนโรงเรียนจีรศาสตร์วิทยา ปิดท้ายด้วยของกินประจำถิ่นอย่าง ก๋วยเตี๋ยวเรือ มะตะบะ น้ำสมุนไพร และโรตีสายไหม .. ทั้งหมดมาจากผู้ประกอบการใน ต.ประตูชัย ทั้งสิ้น และการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ทำให้ทีมสตาฟและศิษย์เก่าของเรา ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมหลังโควิด -19 กิจกรรมเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ประเดิมจากลูกทัวร์ที่ซื้อทัวร์ของเราจำนวน 30 คน และได้มาท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ที่ ต.ประตูชัย พร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการอีกด้วย

สุดท้ายนี้ เราภูมิใจที่พลังของ SPU Team ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก ก้าวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ สู่การยกระดับชุมชนเข็มแข็ง เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs และ BCGมิตรภาพจากความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน สวยงามเสมอ “คนสำราญ งานสำเร็จ” ตั้งใจ จริงจังและลงมือทำ พัฒนากันต่อไป ขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ที่ได้ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการดีๆเพื่อสังคมและประเทศชาติ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: