SPU สนับสนุนความรู้ Digital Technology และ IOT ร่วมเปิดตัว “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” สร้างเสริมสุขภาพสำหรับ”กลุ่มเปราะบาง” สสส.

ดร.สุรชัย ทองแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนซ้ายสุด) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน IOT เป็นผู้แทน SPU เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการ “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” สร้างเสริมสุขภาพสำหรับ”กลุ่มเปราะบาง” ในฐานะหน่วยงานร่วม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้าน Digital Technology และ IOT กับเหล่าทีม X Innovators ณ ซีเอ็มโอ สตูดิโอ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ SYNHUB Digi-Tech Community

สำหรับโครงการฯดังกล่าว สสส. จับมือ SYNHUB พัฒนาโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” สร้างเสริมสุขภาพสำหรับ”กลุ่มเปราะบาง” เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ Startup ร่วมนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป พัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อกลุ่มคนเปราะบาง โดยมีเป้าหมายสนับสนุนทุน 25 โครงการ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานถึง สิงหาคม 2566

โดย “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ คัดเลือกไอเดียจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 105 ทีม ให้เหลือนวัตกร X-Innovator ที่มีคุณสมบัติและความพร้อม 25 ทีม ผ่านหลักเกณฑ์ 4 ขั้นตอนแบบเจาะลึก 1.เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง 2.การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 3.ความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง 4.สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตัวอย่างไอเดียที่เข้ารอบ เช่น แว่นที่สามารถสแกนสิ่งกีดขวาง ส่งสัญญาณเสียงผ่านหูฟังสำหรับคนพิการทางสายตา ไม้เท้าอัจฉริยะช่วยเหลือยามฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ผลงานทั้งหมดมุ่งเป้าสร้างสรรค์โอกาสในการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

มุ่งสร้างศักยภาพทีมและช่วยพัฒนาผลงานดิจิทัลเทคโนโลยี ให้ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเปราะบาง และโค้ชการพัฒนางานในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน และการต่อยอดผลงานสู่นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบธุรกิจสตาร์ทอัพมืออาชีพ พร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์และการร่วมทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งมีโอกาสแสดงผลงานนวัตกรรมสู่เวทีโลก เช่น งาน Consumer Electronics Show (CES) ที่สหรัฐอเมริกา หรือ Hard Tech Venture Capital (HAX) ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรระดับโลก ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและติ๊กต๊อก “HealthTechX” หรือโทร. 06-5925-6424, 06-5925-4426

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: