13 กันยายนนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
-อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
-อุตสาหกรรม Wellness
-อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
-อุตสาหกรรมก่อสร้าง พลังงาน บรรจุภัณฑ์
-อุตสาหกรรมดิจิทัล

ภายในงานพบกับกิจกรรม
-การสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้สู่เชิงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป
-กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของคณาจารย์ หรือ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
-กิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงความร่วมมือ และการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์
-สัมผัสกับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ทางสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนำมาจัดแสดง

💥โอกาสดีๆวันเดียวเท่านั้น 💥
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 053 – 304346- 7 / 089 7009970
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 053 112316 ต่อ 402

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,