โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้าน คปอ. ปีที่ 13 ระดับแพลทินัมและด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 11

โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้าน คปอ. ปีที่ 13 ระดับแพลทินัมและด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 11
โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และโครงการสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ได้มีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงาน และเป็นผู้มอบรางวัลแก่ตัวแทนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้ส่งตัวแทนนายจ้างในการเข้ามอบรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลที่โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมรับรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 13 รับมอบโดย คุณศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา
2. รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 11 รับมอบโดย คุณศุภลักษณ์ มิทเชลล์ หัวหน้าแผนกบุคคล โรงพยาบาลลานนา

สะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการด้านแรงงานสัมพันธ์ของโรงพยาบาลลานนา ที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,