แถลงข่าว กิจกรรม Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม สมายล์ ล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันที่ ๑๖ กันยายน 2565 ณ โรงแรม สมายล์ ล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดจัดกิจกรรม Lanna Caravan ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญมากขึ้น และกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และผจญภัย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนได้หันมาสนใจการรักษาสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Lanna Caravan จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. กิจกรรมภายในงาน Lanna caravan มีนิทรรศการ การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การเดินแบบ การออกบูธจากผู้ประกอบการกว่า 40 บูธ
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กทม.ที่กรุงเทพ การออกบูธจากผู้ประกอบการกว่า 40 บูธ มีนิทรรศการ การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรี กิจกรรมสาธิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ต่างๆ

และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมปั่น 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 เริ่มพิธีการและปล่อยขบวนจักรยาน เวลา 13.00 น. ณ พระบรมลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักปั่นจักรยานประมาณ 200 คน โดยผ่านเส้นทาง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประตูท่าแพ สิ้นสุดเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
2.กิจกรรมจัดงาน “กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ ลานน้ำพุ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งภายในงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสาธิตการทำอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี โดยกำหนดพิธีเปิดกิจกรรม วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , , ,