เริ่มแล้ว! งาน “เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยว แห่งอาหารล้านนา” 1-3 กันยายน ที่ศูนย์การค้าเมญ่าฯ เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยว แห่งอาหารล้านนา” (Chiang Mai Gastronomy Tourism) ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นประธานร่วมเปิดงาน ท่ามกลางแขกบุคคลสำคัญและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากมายในครั้งนี้ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยว แห่งอาหารล้านนา” (Chiang Mai Gastronomy Tourism) กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากหลากหลายผู้ประกอบการ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่น และเพิ่มช่องทางในการจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านอาหาร รวมถึงสร้างโอกาสในการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหารมากยิ่งขึ้น

ภายในงานพบกับบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 20 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ข้าวซอยสำเร็จรูป กาแฟสด ผลไม้แปรรูป ไอศกรีมกะทิโบราณ น้ำสมุนไพร ผ้าทอพื้นเมือง และอีกมากมาย พร้อมชมการสาธิตทำอาหารชาติพันธุ์เชียงใหม่, กิจกรรมเสวนาเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร”, การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม และการแข่งขันทำอาหารล้านนาภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยผู้ที่สนใจสามารถมาเลือกซื้อสินค้าและเข้าร่วมกิจกรรมได้ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 20.00 .

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ