สสว. พร้อมสื่อ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ BDS

สสว. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจ SME ไทยพัฒนาได้ ผ่านมาตราการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

จากความมุ่งมั่นในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ออกมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” รวมบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน จากการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50–80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ ล่าสุด สสว. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เพื่อพาสื่อมวลชนลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ BDS ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “มาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน” เป็นมาตรการใหม่ของ สสว. ที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มีบริการครอบคลุม 3 หมวด ได้แก่ หมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ หมวดการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และการพัฒนาตลาดต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการ SME สมัครใช้งานผ่านระบบ BDS เพื่อขอรับบริการและขอรับการช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแล้วกว่า 2,000 ราย และ สสว. ตั้งเป้าว่าตลอดระยะโครงการจนถึงกันยายน 2566 จะมี SME เข้าร่วมกว่า 6,000 ราย”

ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการ และประโยชน์ที่ได้รับจึงจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พาสื่อมวลชนลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมมาตรการ BDS พร้อมจัดกิจกรรมล้อมวงคุย เกี่ยวกับมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ SME ไทยในอนาคต โดยครั้งนี้ สสว. จะพาลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ SME ได้แก่ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม (Mushroom Cottage Farm) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์

โดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการการพัฒนาจาก สสว. สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS (https://bds.sme.go.th) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1301 หรือโทร. 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,