ศูนย์การค้าเมญ่าฯ เชียงใหม่ คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 การันตีความพร้อมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2565 โดยศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประเภทมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (Public Restroom Standard For Tourism) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นตัวแทนเข้ารับเครื่องหมายในครั้งนี้

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประเภทมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (Public Restroom Standard For Tourism) เป็นมาตรฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายนี้ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสากลตามการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยเน้นด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ที่เที่ยว
คำค้น: , , , , , ,