ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ตอกย้ำด้านการเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รับรางวัล “มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว” จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


โดยรางวัล “มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว” เป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีมาตรการรักษาความสะอาด สร้างความมั่นใจในการบริการที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อมกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยวและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว สาธารณชนทั่วไป รู้จัก เข้าใจ เป็นที่นิยม และเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, สุขภาพ