วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เข้าร่วมเปิดค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง2565 ( 2022 VEC Railway Camp) ทางเลือกวิชาชีพ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วันที่ (20 ก.ย.65 ) ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่2จากขวา) เข้าร่วมงานเปิดโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ประจำปีการศึกษา2565 (2022 VEC RAILWAY CAMP) และร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรในการเสวนาฯ เพื่อแนะนำการศึกษาต่อและการทำงานในระบบราง ให้แก่ นักศึกษาอาชีวศึกษา 9 สถาบัน กลุ่ม Excellent ที่เปิดสอนด้านระบบราง ได้รับฟัง โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2565 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สำหรับโครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ในกลุ่ม Excellent จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทักษะในสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางจากสถานประกอบการ และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มแนวทางในการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: