ม.ศรีปทุม เปิดอบรมหลักสูตร บัณฑิตพันธ์ใหม่ Non degree สร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล (Local to Global : คิด I ทำ I ขาย)

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ Non degree หลักสูตรสร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล : Local to Global : คิด I ทำ I ขาย (Food & Baker) โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษ ซึ่งทีมงานต้องบูรณาการข้ามหลักสูตร สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีความหลากหลายทางอายุ คือผู้เข้าร่วมที่มีอายุสูงสุด 71 ต่ำสุด 18 ต้องจัดการให้ลงตัว เรียนได้ทั้งในพื้นที่และงานแฟร์ที่อยู่ในหัวข้อประจำสัปดาห์ ซึ่งผลออกมาดีมากภาพที่เกิดขึ้น คือผู้ใหญ่แนะนำเด็ก เด็กช่วยเรื่องเทคโนโลยีผู้ใหญ่เป็นความลงตัวอย่างมาก ณ เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ ในฐานะ Project Manager โครงการฯ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรสร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล : Local to Global : คิด I ทำ I ขาย (Food & Baker) ดังกล่าว ถือเป็นหลักสูตรที่อยู่ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคน ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และอาชีพใหม่ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนให้รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วมการอบรมให้ช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ ในหลักสูตรการฝึกอบรมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านให้เกียรติหมุนเวียนเข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันเทคนิคต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ อาทิ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ,ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์(ไซอี้) ,เชฟโธมัส ดร.วรพล อิทธิคเณศร ,คุณโย คณากร คงประทีป ,คุณเทรนท์ ฤกษ์สังเกต ,คุณวิน สิงห์พฒนากุล ,คุณเจเจ จุฬามณี มณีศศรัญรัตน์ ,เชฟตูน ธัชพล ชุมดวง ,คุณชลัคร์กมล ภวกัชชกุล ,คุณธันว์ จรุงจิตอารีย์ ,ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ,ผศ.ดร.ธริณี มณีศรี ,คุณแนน วชิรานันท์ ศรีนาทนันท์ ,ดร.ญาณวิธ นราแย้ม ,ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ,อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต และ ผศ.นฤดล จิตสกูล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: