มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 3

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 3 คุณศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาการทำงาน แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการเรียนการสอนใน วิชาบทนำสู่วิชาชีพกายภาพบำบัด และให้มีประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถไปพัฒนาตนเองได้ในการทำงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , , , ,