ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 … นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี ให้แก่ นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี พร้อมทั้งได้เข้ามามอบผ้าห่มของขวัญเยี่ยมไข้ ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคมต่อไป.พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ยังได้เดินเยี่ยมชมจุดบริการผู้ป่วยประกันสังคม รวมทั้งห้องพักเดี่ยวพิเศษ และห้องพักรวม โรงพยาบาลลานนา 3 อีกด้วย ซึ่งโรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนาทุกท่าน โดยมีสถานที่กว้างขวางสะดวกสบาย เปิดให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. . โดยผู้มีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จะสามารถใช้สิทธิได้เหมือนๆกัน นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาล จากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ เช่น การคลอดบุตร สิทธิทางทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 50 ปี ขึ้นไป ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้ ได้ที่โรงพยาบาลลานนา 3 นี้อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,