จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Caravan ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Lanna Caravan ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงคุณค่าในด้านวัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยมี นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมงาน

นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ ซึ่งมีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาอันมีอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในด้านการสร้างงานและการสร้างรายได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม Lanna Caravan มีกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 และครั้งที่ 2 จัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้

โดยภายในงาน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การแสดงลายผ้าประจำจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การเดินแบบ และการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 40 บูธ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว
คำค้น: , , , , ,