งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022”

วันที่ 13 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีศักยภาพ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมจำนวน 40 คูหา นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทั้งในรูปแบบ online และ offline กิจกรรมเสวนาเรื่องการส่งออกระหว่างประเทศ กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน
คำค้น: