คุณสมบัติผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการ THAI SME-GP

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการกับ THAI SME-GP เพื่อให้ได้แต้มต่อในการแข่งขันกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต่างๆ ทาง สสว. ได้เพิ่มเติมดังนี้ ซึ่งจะเป็นได้ทั้ง นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีคุณสมบัติเป็นตามนิยามของกฎกระทรวง คือในภาคการผลิตต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และในภาคการค้า / ภาคบริการต้องมีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี เท่านี้ผู้ประกอบการก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ THAI SME-GP ได้ทันที
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ www.thaismegp.com หรือติดต่อที่ สสว. โทร. 1301 กด 1

THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน
คำค้น: , ,