SRIPATUM DYNAMIC UNIVERSITY จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 “inspiration for your success”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จากนั้นได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “inspiration for your success” (การสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมสันทนาการต้อนรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์ครอบครัว SPU โดยวิทยากร อาจารย์อัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565

สำหรับภายในงาน ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวแก่นักศึกษาว่า “จากการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกๆคนทราบกันดีว่าปัจจุบันการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ความรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากเราอยู่แบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หาความรู้เพิ่มหรือพัฒนาตนเองเราจะไม่สามารถตามความเปลี่ยนแปลงได้ทัน เราอาจจะไปอยู่ด้านหลังและไม่รอดในภาวะความเปลี่ยนแปลง

และขอชื่นชมนักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้ตัดสินใจในการพัฒนาตนเอง ก้าวข้ามจุดเดิมไปสู่จุดใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนที่มีงานมีหน้าที่อยู่แล้วจะมาเรียนต่อซึ่งอาจเป็นภาระเพิ่มขึ้น แต่ความรู้และการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้จริงๆ ในยุคปัจจุบัน

ดังนั้นทุกคนได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อยอดความรู้ และขอฝากว่าทุกคนต้องมาพร้อมกับความมุ่งมั่น เพราะหากมีความมุ่งมั่นความพยายามที่จะเดินไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมที่จะพาทุกคนก้าวไปยังเป้าหมายที่ทุกคนมุ่งหวัง แต่ต้องเริ่มจากตัวเราที่มีความมุ่งมั่นก่อน ที่แห่งนี้จะเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน และขอให้ทุกคนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ และประสบความสำเร็จภายหลังจากนั้นต่อไป”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: