SITI SPU GO INTER SINGAPORE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมโค้ช คณะสหวิทยาการฯ (SITI) เปิดประสบการณ์ บินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ เดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักศึกษา คณะสหวิทยาการฯ ได้ไปเรียนรู้และฝึกงานกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และ Start up ที่มีอนาคตไกล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: