Made in Thailand หนึ่งในแต้มต่อของ THAI SME-GP

มาตรการ THAI SME-GP หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ นอกเหนือจากแต้มต่อมาตรการร้อยละ 10 แล้ว ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ และเป็นสินค้าที่เข้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้แต้มต่อรวมเป็นร้อยละ 15 ซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบกับผู้ประกอบการในการประมูลสินค้ายิ่งขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังเช่นของ THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
www.thaismegp.com หรือติดต่อ 1301 กด 1

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน
คำค้น: , , , ,