1-3 กันยายนนี้ ชวนมา “แอ่วม่วน กิ๋นลำ ตี่ … เจียงใหม่” ลานกิจกรรมหน้าเมญ่าฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนมาร่วมงานเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา “ (Chiang Mai Gastronomy Tourism) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่น และเพิ่มช่องทางในการจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) และสร้างโอกาสการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านอาหาร

ภายในงานท่านจะพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เชียงใหม่คัดสรร

เพลินกับ workshop

กิจกรรมสาธิตอาหารชาติพันธุ์เชียงใหม่

กิจกรรมเสวนาเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร

การแข่งขันการทำอาหารล้านนา ภูมิปัญญาพื้นถิ่น

การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวแห่งอาหารล้านนา (Chiangmai Gastronomy Tourism) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 .

ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ

Facebook : Chiang Mai Gastronomy

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ