“เสริมศักยภาพนักวิจัยชาวบ้าน” อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “เสริมศักยภาพนักวิจัยชาวบ้าน” ด้วยการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับชาวบ้านในชุมชน ที่มีความผูกพันกับสองฝั่งคลองพิมลราชา มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้จัดกลุ่มเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำที่จะเกิดขึ้น โดยฝึกการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในเบื้องต้น ณ โรงเรียนประชารัฐบำรุง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: